Pand Ligging

Beversesteenweg 209b Roeselare - Roeselare

 • b7324ece-07e1-4bb2-a391-820431f0f0df

Pand Code : 117-058 TK

TE LAAT € 80.000 - Bouwgrond

Grond op commerciële ligging :

Wij verkopen :  Een stuk bouwgrond, commercieel gelegen.

Perceel grond (542,79 m²) gelegen aan de rotonde Beversesteenweg – Koning Leopold III-laan – Mandellaan, langs de “kleine ring” aan de rand van het stadscentrum van Roeselare, gelegen naast Beversesteenweg 209 .

Volgens het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan “Afbakening regionaalstedelijk gebied Roeselare” (goedgekeurd door de Vlaamse regering op 21/11/2008) ligt het goed volledig binnen het deelgebied 5 – gemengd stedelijk ontwikkelingsgebied stationsomgeving Roeselare – artikel 12 stationsomgeving type III.

Stedenbouwkundige mogelijkheden:

 • Afstand zijkavel : 3 m ook al is het 2 verdiepingen
 • Afstand tot rooilijn : 5 m, gezien gelegen langs rondpunt
 • Geen maximale bouwdiepte, gezien specifieke vorm perceel
 • Max. 2 bouwlagen en een dak met max. 1 onderdakse bouwlaag, zowel plat als hellend
 • Kroonlijst +/- 7 m, nokhoogte +/- 11 m
 • Traditionele voorschriften van bergingen in de tuin. (op 1 m of op perceelsgrens,
 • 3 m hoog, kroonlijst 3,5 m, max moeilijk te bepalen)
 • Ontsluiting ter hoogte van huisnummer 209 (de stad Roeselare zal dit mogelijk maken), niet op het kruispunt
 • Het hiernavolgend advies van de dienst Mobiliteit dient integraal gevolgd : ‘Een mogelijke ontsluiting van dit perceel moet aangelegd worden op de Beversesteenweg zo dicht mogelijk tegen huisnummer 209.  Noteer hierbij dat er steeds voldoende zicht moet zijn op aankomend verkeer.  Er moet ook voldoende ruimte worden voorzien op eigen terrein om te keren, zodat de eigenaar niet achterwaarts op de openbare weg moet manoeuvreren.
  De ontsluiting moet rekening houden met het al aanwezige fietspad langs de rotonde/Beversesteenweg.  Er moet voldoende opstelruimte worden voorzien zodat voertuigen niet opgesteld staan op het fietspad om de openbare weg te kunnen oprijden.’

Bijkomende details

  Ligging
  Bijlagen